1991-2010.


 

1992.

20. RADENOVIĆ, Č. (1992): Proučavanje na kukuruzu između danas i sutra. Poslovna politika 48-49.

 
1993.

21. RADENOVIĆ, Č. i R. KASTORI (1993): Nove knjige. Transport vodi v rasteni]h. Isledovanjije impulsnim metodom NMR (Transport vode u biljkama. Ispitivanje pulsnom NMR metodom). Savrem. poljopr. 41 (3): 123-124, 1993.

 
1994.

22. RADENOVIĆ, Č. (1994): ZP hibridi kukuruza na tri kontinenta. Selo 11: 10-11.

 
1995

23. IVANOVIĆ, M. i Č. RADENOVIĆ (1995): 50-letnij ybilej Instituta kukuruzy “Zemun Pole”. Kukuruza i sorgo 5: 12-13.

24. IVANOVIĆ, M. i Č. RADENOVIĆ (1995): Važnaya rol’ Instituta. Kukuruza i sorgo 6: 19-20.

 
1996.

25. IVANOVIĆ, M. i Č. RADENOVIĆ (1996): Zavtra Instituta kukuruzi. Kukuruza i sorgo 2: 14-16.

 
2005.

26. RADENOVIĆ Č., DRINIĆ G., LEVIĆ J., STANKOVIĆ G., RISTANOVIĆ D., BAČA F., PAJIĆ Z., JOVANOVIĆ Ž., SELAKOVIĆ D., MAKEVIĆ D. (2005):
Dr. Vladimir Trifunović: 55 godina naučnog rada u oplemenjivanju, semenarstvu i marketingu ZP hibrida kukuruza i 85 godina života. Jsci. Agric. Research/Arh. poljopr. nauke 66, 236(2005/4), str. 89-96.

27. САРАТЛИЧ Г., РАДЕНОВИЧ Ч., ДЕЛИЧ Н., СТАНКОВИЧ Г., СЕЛАКОВИЧ Д., ЙОВАНОВИЧ Ж. (2005): Доктор Владимир Трифунович: 55 лет научной работы 85 лет со дня рождения., Селекция и семенеоводство 1, 2005, Москва, стр. 17-19.

 
2006.

28. САРАТЛИЧ Г., ВИДЕНОВИЧ Ж., РАДЕНОВИЋ Ч. (2006): Важнеишие достижения института кукурузы Земун Поле за 60 лет успешной научно-исследовательской работы., Кукуруза и сорго, 2006, Москва,стр. 19-22.

29. САРАТЛИЧ Г., РАДЕНОВИЋ Ч., КОНСТАНТИНОВ К., ВИДЕНОВИЧ Ж., ДРИНИЧ Г. (2006): Научно-исследовательские и деловые результаты доктора Владимира Трифуновича 85 летие со дня рождения и 55-летие трудовой деятельности, Кукуруза и сорго, 2006, Москва, стр. 22-24.

 
2007.

30. KONSTATINOV K., PENČIĆ M., RADENOVIĆ Č., SARATLIĆ G. (2007):
55 years of contribution to maize genetics and breeding. An appreciation. maydica 52 (2007): 241-244.
 
2012.

31. RADENOVIĆ Č., K. KONSTANTINOV, Ž. VIDENOVIĆ, G. DRINIĆ (2012): Analiza aktivnosti doktora Vladimira Trifunovića u povodu dva njegova jubileja: 55. godina naučnog rada i 85. godina života. Sveska Matice srpske br. 51: 15-22.
 
2014.

32. RADENOVIĆ, Č. (2014): Dr Milutin Penčić: Doprinosi i aktivnosti u naučnim, međunarodnim i državnim ustanovama i organima. Sveska Matice srpske, rad je u štampi
 
2015.

33. RADENOVIĆ, Č. (2015): Doprinosi i aktivnosti dr Milivoja S. Mišovića u naučnim ustanovama Srbije i u međunarodnim organizacijama. Selekcija i semenarstvo, Vol. XXI, No.1: 67-73.