Naučni radovi i saopštenja:


 

Električne pojave u biološkim sistemima (membrana, ćelija i tkivo):

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike i Biofizičke hemije:
1-3, 5-7, 18-19, 22-27, 33-39, 48, 50, 52, 55-56, 61, 76, 78, 84, 98, 100-101, 119, 144, 160-161, 172-173, 183, 187, 193, 196, 208, 224, 239, 270, 283-284, 288, 298 i 302.
Transportni procesi kroz membranu:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizičke hemije i Fiziologije:
1, 3, 5, 7, 10-11, 18-19, 33-34, 36-37, 44, 54, 63, 68, 76, 85-86, 88, 97-102, 106, 116, 121-122, 125-126, 129, 152-153, 156, 170, 174, 179, 201, 211, 292, 298 i 302.
Jonoselektivne elektrode (teorija, tehnologija i primena):

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike i Fiziologije:
1-3, 5, 10, 18, 25, 33, 37, 42, 49, 54, 62, 67, 72-73, 79-80, 87, 110 i 121.


Zakasnela fluorescencija hlorofila i povezanost sa fotosintezom:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizičke hemije, Fiziologije i Biofizike fotosinteze:
32, 41, 43, 45-47, 53, 60, 65, 75, 81-83, 94, 103-104, 107, 117, 120, 133, 135, 137, 141, 143, 146, 148-150, 171, 175, 180, 182, 184, 190-192, 198-199, 202, 212, 254, 262, 271, 278, 280, 293, 303 i 304.

Ultraslabo svetljenje tkiva i zavisnost od metabolizma:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike i Fotobiologije:
105, 154, 158-159, 164, 186, 197, 206, 218, 236, 247-248, 257-258, 272, 299 i 306.


Ramanska spektroskopija bioloških sistema:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizičke hemije:
210, 225-231, 234, 240-242, 261, 263-266, 268, 274-277, 278, 292 i 305.


Oscilatorni procesi u biološkim sistemima:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizičke hemije i Fiziologije:
9, 15-16, 18, 30, 33, 35, 55, 57-59, 69-70, 77, 90, 92, 109, 114-115, 119, 124, 130, 140, 145, 157, 168, 176-177, 185, 194-195, 200, 208-209, 214-215, 230-231, 242, 261, 279, 285-286, 302 i 307.


Osnove otpornosti, adaptacije i stresa kod biljaka
:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Fiziologije i Biofizičke hemije biljnih sistema:
4, 8, 13, 17, 20-21, 28, 31, 74, 88, 96, 104, 132, 134, 165-166, 188-189, 202, 204, 212, 216, 251, 255, 257-258, 262, 265, 269, 273-274, 276, 287-290, 293, 297 i 305.

Semenarsko-biofizičke aktivnosti u savremenoj proizvodnji kvalitetnog semena hibridnog kukuruza:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizičke hemije, Oplemenjivanja kukuruza, Zakasnele fluorescencije i Fotosinteze:

326, 328, 333, 335, 337, 339, 346, 348, 350-351, 357, 360, 362-364, 366, 369, 372, 376, 378-383, 385, 389 i 391-395.

Selekcionarsko-biofizički procesi u stvaranju novih inbred linija i rodnijih hibrida kukuruza:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizičke hemije, Oplemenjivanja kukuruza, Zakasnele fluorescencije i Fotosinteze:

333, 335, 337, 339-343, 346-348, 350, 352-364, 366-370, 372-383,  385, 389 i 391-395.

Primena biofizičkih i biofizičko hemijskih metoda u idetifikaciji strukturnih i funkcionalnih karakteristika inbrd linija kukuruza sa efikasnijom fotosintezom:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizičke hemije, Zakasnele fluorescencije, Fotosinteze i Oplemenjivanja kukuruza:

357-363, 365-374, 376-383, 388-389 i 391-395

Međuzavisnost procesa i mehanizama zakasnele fluorescencije hlorofila, fotosinteze i oplemenjivanja kukuruza:

Naučni radovi označeni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizičke hemije, Zakasnele fluorescencije, Fotosinteze i Oplemenjivanja kukuruza:

376-383, 385, 389, 391-395 i 397

 

Naučno-stručni radovi:


1. Naucni interes:

· Medjuzavisnost procesa i mehanizama zakasnele fluorescencije hlorofila, fotosinteze i oplemenjivanja kukuruza
· Primena biofizickih i biofizicko hemijskih metoda u idetifikaciji strukturnih i funkcionalnih karakteristika inbrd linija kukuruza sa efikasnijom fotosintezom
· Selekcionarsko-biofizicki procesi u stvaranju novih inbred linija i rodnijih hibrida kukuruza
· Semenarsko-biofizicke aktivnosti u savremenoj proizvodnji kvalitetnog hibridnog semena kukuruza
2. Strucni interes:

Usresredjen je na:

· Primenu izabranih naucnih dostignuca, posebno na unapredjenju proizvodnje kukuruza za zrno i silazu i na proizvodnju drugih ratarskih kultura u juznoj Srbiji
· Realizaciji Projekta: “Eksperimentalne planine juga Srbije – unapredjenje poljoprivredne proizvodnje, etnoturizma i zdravlja stanovnistva”.
3. Pedagoski interes:

Ispoljen je u:

· Podizanju naucnog kadra
· Odavanju priznanja istaknutim naucnim stvaraocima
· Unapredjenju nastave iz predmeta: Biofizicke hemije, Opste biofizike, Biofizike membrana, Biofizike transportnih procesa, Biofizike fotosinteze i klasicne Fizicke hemije.
· Pisanju istorije o nastanku, razvoju i radu Instituta za kukuruz “Zemun Polje”, Beograd (Monografija: Kukuruz na pragu treceg milenijuma – secanje, kazivanje i predvidjanje”, na srpskom, ruskom i engleskom jeziku, 2000. godina)
Grupisanje naucnih radova po oblastima interesovanja
4. Medjuzavisnost procesa i mehanizama zakasnele fluorescencije hlorofila, fotosinteze i oplemenjivanja kukuruza

Naucni radovi oznaceni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizicke hemije, Zakasnele fluorescencije, Fotosinteze i Oplemenjivanja kukuruza:
376-383, 385, 389,391-395 i 397.
5. Primena biofizickih i biofizicko hemijskih metoda u idetifikaciji strukturnih i funkcionalnih karakteristika inbrd linija kukuruza sa efikasnijom fotosintezom

Naucni radovi oznaceni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizicke hemije, Zakasnele fluorescencije, Fotosinteze i Oplemenjivanja kukuruza:
357-363, 365-374, 376-383, 385, 388-389, 391-395.
6. Selekcionarsko-biofizicki procesi u stvaranju novih inbred linija i rodnijih hibrida kukuruza

Naucni radovi oznaceni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizicke hemije, Oplemenjivanja kukuruza, Zakasnele fluorescencije i Fotosinteze:
333, 335, 337,339-343, 346-348, 350, 352-364, 366-370, 372-374, 375-378, 379-383, 385, 389, 391-395.
7. Semenarsko-biofizicke aktivnosti u savremenoj proizvodnji kvalitetnog hibridnog semena kukuruza

Naucni radovi oznaceni sa dole navedenim rednim brojevima odnose se na oblasti Biofizike, Biofizicke hemije, Oplemenjivanja kukuruza, Zakasnele fluorescencije i Fotosinteze:
326, 328, 333, 335, 337, 339, 346, 348, 350-351, 357, 360, 362-364, 366, 369, 372, 376, 378-383, 385, 389, 391-395.