Personalne aktivnosti:
Zaposlenje na neodređeno vreme: od 1. oktobra 1962. do 20.11.2002.
stalno zaposlen u Institutu za kukuruz „Zemun Polje“.
Dopunski radni odnos do 1/3 radnog vremena: od februara 1968 do marta 1981
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Odsek za biokibernetiku, realizacija naučnih projekata;
od 1. jula 1981. do 1. oktobra 1985. profesor na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Nišu;
od januara 1986. do 1. oktobra 1998.
Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, profesor i rad na realizaciji naučnih projekata.
od 1. oktobra 1998. do 1. oktobra 2002. na Fakultetu za Fizičku hemiju u Beogradu, profesor Biofizičke hemije.
Angažovanje po pozivu:

 

1971. do 2002.u Institutu za fizičku hemiju Prirodno matematičkog fakulteta u Beogradu, rukovođenje pri izradi diplomskih radova, magisatrskih teza i doktorskih disertacija;
od 1968. do 1998. u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, rad sa kandidatima pri izradi specijalističkih radova i magistarskih teza;
od 1994. do 2002. član Upravnog odbora MP „Hibrid“ Beograd (predsednik Upravnog odbora).