Rad u naučnim društvima:
1969. član inicijativnog odbora, kao predstavnik R. Srbije, za osnivanje Jugoslovenskog društva za biofiziku;
1970-2002. aktivno radi u Jugoslovenskom društvu za biofiziku;
1975. član inicijativnog odbora za osnivanje Društva za biofiziku Srbije i aktivno radi do 2002;
1965-1998. član je Jugoslovenskog društva za fiziologiju biljaka;
1998-2002. član Društva za fiziologiju biljaka Srbije;
1962-2002. član je Srpskog hemijskog društva;
1989-2002. član je Društva fizikohemičara R. Srbije