Sticanje naučnih i univerzitetskih zvanja:
1962. izabran u zvanje asistenta;
1965. izabran u zvanje asistenta-ponovni izbor;
1969. izabran u zvanje asistenta – drugi reizbor;
1972. izabran u zvanje Naučnog saradnika;
1977. izabran u zvanje Višeg naučnog saradnika;
1980. izabran u zvanje Docenta za predmet Biofizička hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu;
1981. izabran u zvanje Vanrednog profesora za predmet Fizička hemija na Univerzitetu u Nišu;
1982. izabran je u zvanje Naučnog savetnika;
1990. izabran u zvanje Redovnog profesora za predmet Biofizička hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.
2004. izabran za člana Matice srpske, Odeljenje za prirodne nauke, Novi Sad.